antykoncepcja - Mam ciężkie zadanie do rozwiązania, liczę na jakieś zaskakujące odpowiedzi, burza mózgów ?????

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Mam ciężkie zadanie do rozwiązania, licz...
Napisano 10-04-2011 07:50
Zostałeś mianowany na nowego Dyrektora Działu Komunikacji w dużej międzynarodowej firmie zajmujacej się produkcją cukierków. Zarząd zdecydował, że firma będzie kontynuowała poprzednie ścieżki komunikacji i projekty skierowane do studentów. Aktywności te wiążą się z promocją wiedzy o branży, dzieleniem się dobrą praktyką zawodową i pozyskiwaniem talentów ze środowiska studenckiego.

Pewne działania zostały już w firmie poczynione, jako launch kampanii Students Communication Project:

udział w targach kariery skierowanych do studentów
szkolenia dla studentów na wybranych wyższych uczelniach
publikacje w prasie studenckiej, internecie
kontakt z Biurami Karier
Biorąc pod uwagę Twoje dotychczasowe doświadczenia, aktywność w kołach naukowych podaczas studiów, zostałeś wybrany do grupy projektowej, która zorganizuje Students Communication Project. Zastanów się, jakie inne innowacyjne narzędzia mógłbyś wykorzystać, jako formę dotarcia do przyszłych pracowników. Zaplanuj dzień na uczelni dedykowany Twojej branży / firmie. To dość skomplikowane zadanie, tym bardziej, że będziesz musiał zaprezentować go przed Zarządem.

Twoim zadaniem jest:

zaproponowanie pomysłu kampanii
wskazanie innych środków komunikacji niż te wymienione powyżej ( video, lipdub)
napisanie scenariusza do filmu
przygotowanie ramowego planu / harmonogramu działania
wymyślenie hasła przewodniego kampanii
przygotowanie oficjalnego komunikatu na temat Students Communication Project
przygotowanie oryginalnego dnia na uczelni
Podstawowe zagadnienia:

termin kampanii : od 01 września 2011 r. do 31 grudnia 2011r.
budżet 100.000 zł
rozwiązanie zadania (maksymalnie 2000 znaków):
pytanie:
odpowiedź: