antykoncepcja - Zestaw zadań- państwo?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Zestaw zadań- państwo...
Napisano 03-06-2010 15:21
Czy ktoś wie skąd pochodzą te zadania i ma do nich odpowiedzi:
Ćwiczenie 8 (0-14 pkt)

Wykonaj polecenia, wykorzystując informacje zawarte w poniższym tekście i
wiedzę pozaźródłową

Tekst nr 1

(1) Znanę są już wyniki wyborów parlamentarnych w [państwie X]. (2) Są one dużą
niespodzianką. (3) Sześcioprocentowego probu wyborczego nie przekroczyła m.in
rzadząca do tej pory mimo dużego zaangażowania się w kampanię wyborczą
na jej rzecz urzędującego prezydenta

np.

A. Wypisz z tekstu numery zdań, w których zaprezentowane zostały:

fakty
opinie

B. Zakreśl właściwą odpowiedź.
Państwo X jest
a) republiką.
b) monarchią konstytucyjną.
c) monarchią parlamentarną.
d) monarchią absolutną.

C. Podaj nazwę ustawy regulujacej zasady przeprowadzania wyborów.
pytanie:
odpowiedź: