antykoncepcja - Zadania z grawitacji?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Zadania z grawitacji...
Napisano 22-04-2008 20:52
, przez shot
Zad.1
Księżyc ma masę 81 razy mniejszą i średnicę 3,7 raza mniejszą od masy i średnicy ziemi.Stosunek pierwszych predkości kosmicznych na Księżycu i na Ziemi wynosi:
a-3,7:81
b-pierwiastek z 3,7:pierwiastek z 81
c-3,7 do kwadratu:81 do kwadratu
d-81:3,7

Zad.2
Ciało spada swobodnie z wysokości h.Praca siły grawitacji wykonana w pierwszej,drugiej,trzeciej i czwartej sekundzie:
a-jest stała
b-wzrasta w stosunku 1:2:3:4
c-wzrasta w stosunku 1:2:4:8
d-wzrasta w stosunku 1:3:5:7
e-wzrasta w stosunku 1:4:9:16

Pomóżcie z fizy wychodzi m ijedynka
Odp: Zadania z grawitacji...
Napisano 30-10-2020 14:58:08
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Odp: Zadania z grawitacji...
Napisano 25-04-2008 19:06
, przez Jerzy
"Zad.1
Księżyc ma masę 81 razy mniejszą i średnicę 3,7 raza mniejszą od masy i średnicy ziemi.Stosunek pierwszych prędkości kosmicznych na Księżycu i na Ziemi wynosi:
a-3,7:81
b-pierwiastek z 3,7:pierwiastek z 81
c-3,7 do kwadratu:81 do kwadratu
d-81:3,7"

1. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi to pierwiastek kwadratowy z iloczynu stałej grawitacji, masy Ziemi i odwrotności promienia Ziemi.

2. Podobne wyrażenie dla Księżyca zawiera stałą grawitacji, masę Księżyca i promień Księżyca.

3. Zamiast masy Księżyca wstawiamy masę Ziemi podzieloną rzez 81.

4. Zamiast promienia Księżyca wstawiamy promień Ziemi podzielony przez 3,7.

5. Pamiętamy jak dzielimy ułamek przez ułamek i obliczamy.Odp: Zadania z grawitacji...
Napisano 27-04-2008 09:16
, przez Jerzy
"Zad.2
Ciało spada swobodnie z wysokości h.
Praca siły grawitacji wykonana w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej sekundzie:
a - jest stała
b - wzrasta w stosunku 1:2:3:4
c - wzrasta w stosunku 1:2:4:8
d - wzrasta w stosunku 1:3:5:7
e - wzrasta w stosunku 1:4:9:16"

1. Praca wykonana przez siłę grawitacji daje przyrost energii kinetycznej ciała spadającego.

2. Przyrost energii kinetycznej odbywa się kosztem energii potencjalnej.

3. Zmian energii potencjalnej równa jest iloczynowi masy ciała, przyspieszenia ziemskiego i zmiany wysokości.

4. Zmienia się w miarę upływu czasu tylko wysokość.

5. Między odległościami przebywanymi w kolejnych sekundach ruchu (licząc od początku ruchu) w trakcie spadku swobodnego zachodzi relacja 1:3:5:7


pytanie:
odpowiedź: