antykoncepcja - Kazus - współwłasność nieruchomości, czy ktoś pomoże w rozwiązaniu ?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Kazus - współwłasność nieruchomości, czy...
Napisano 10-12-2011 16:47
, przez Carolayna
WITAM SERDECZNIE, SZUKAM POMOCY W ROZWIĄZANIU KAZUSU Z PRAWA CYWILNEGO, OTO TREŚĆ :

Wiktor A. i Małgorzata M. poznali się w kwietniu 1999r., a po upływie roku od zawarcia znajomości rozpoczęli życie w konkubinacie. W trakcie jego trwania w lipcu 2003r. urodził się syn konkubentów Kamil. Związek trwał do czerwca 2006 r. i został definitywnie zakończony wraz z wyprowadzeniem się Małgorzaty M. wraz z synem z domu położonego na działce nr 234/01.
Przed tym zdarzeniem 24 września 2003 r. Wiktor A. zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży niezabudowanej działku budowlanej o nr 234/01 o powierzchni 1800m2 położonej w L., za kwotę 144 000 zł. Kupującym w tej umowie był Wiktor A., natomiast sprzedawcą małżeństwo Piotr i Joanna K. Na nieruchomości został wybudowany dom, w którym Wiktor A. i Małgorzata M. zamieszkali w grudniu 2004r. Sprawami związanymi z budową domu zajmowała się Małgorzata M. W czasie budowy domu Małgorzata M. otrzymała spadek po zmarłym ojcu i uzyskała stąd środki w kwocie 80 000 zł przeznaczyła na pokrycie kosztów budowy domu. Podobnie uczynił Wiktor A. z kwotą 20 000 zł pochodzącą ze sprzedaży nabytych przed 10 laty obligacji skarbowych z momentem ich wygaśnięcia. Ponadto koszty budowy domu zostały sfinansowane przez oboje konkubentów ze środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę każdego z nich. Wartość nieruchomości, na której znajduje się dom, wynosi 650 000 zł.
Małgorzata M. zażądała przed sadem podziału majątku wspólnego konkubentów składającego się jej zdaniem z nieruchomości o nr 234/01 zabudowanej domem, w której jej udział wynosił ½ części. Podział miał nastąpić przez przyznanie jej nieruchomości z zasądzeniem spłaty uczestnika postępowania Wiktora A. Podstawą rozliczenia konkubinatu miał być art. 210 k. c. i pozostałe przepisy dotyczące zniesienia współwłasności.
PYTANIA:
1. Czy Małgorzata M. mogła domagać się zniesienia współwłasności, której przedmiotem była zabudowana domem nieruchomość o nr 234/01?
2. Czy między Małgorzatą M. a Wiktorem A. doszło do powstania współwłasności ułamkowej lub łącznej, której przedmiotem była zabudowana domem nieruchomość o nr 234/01?
3. Czy nakłady poczynione przez Małgorzatę M. podlegają rozliczeniu
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.49