antykoncepcja - Popyt podaż cena ??

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Popyt podaż cena...
Napisano 11-11-2009 12:03
, przez taliczek
1. W krótkim okresie o cenie decydują przede wszystkim koszty produkcji.
2. Krzywa popytu informuje nas, że wzrost dochodu powoduje zwiększenie popytu.
3. Krzywa popytu przedstawia zależność między ceną a popytem.
4. Elastyczność cenowa informuje nas, o ile zmieni się popyt, jeśli cena zmniejszy się o 1 złoty.
5. Zmiana mody spowoduje przesunięcie się krzywej popytu.
6. Wzrost ceny jabłek wpłynie zapewne na wzrost popytu na inne owoce.
7. Zwiększenie dochodu powoduje zawsze wzrost popytu na dane dobro.
8. Im wyższa cena tym na ogół wyższa podaż.
9. Wzrost kosztów produkcji przesuwa krzywą podaży w prawo.
10. Alfred Marshall stwierdził, że popyt jest jedynym czynnikiem wpływającym na cenę.
11. Nadwyżka popytu wynika ze zbyt niskiej ceny rynkowej,
12. Nagły wzrost popytu
13. Tam gdzie panują ceny rynkowe , popyt zawsze równa się podaży.
14. Konkurencja doskonała jest bardzo korzystna dla konsumentów bo ceny są niskie,
15. Konkurencja doskonała ma miejsce wtedy, Kiedy m.in. jest wielu kupujących i sprzedających,
16. W konkurencji doskonałej producenci bardzo zabiegają o konsumenta i dlatego wiele nakładów przeznaczają na reklamę i promocje
17. Przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia pozycji monopolistycznej , bo to zapewnia im wysokie zyski.
18. Wzrost ceny prowadzi w długim okresie do zwiększenia podaży a więc spadku ceny,
19. Coca cola i Pepsi Cola to przykłady dóbr komplementarnych,
20. Krzywa podaży jest wznoszącą się linią prostą


Tu są moje propozycje, ale wielu nie jestem pewna, więc jeśli coś to proszę o wyjaśnienie. :D Prawda/ fałsz
Dziękuję
1.F
2.F
3.P
4.F
5.P
6.P
7.F
8.P
9.P
10F
11P
12-
13P
14P
15P
16P
17P
18F
19P
20F
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.74