antykoncepcja - Doświadczenie w ktorym wyznaczymy cieplo wlasciwe metalu?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Doświadczenie w ktorym wyznaczymy cieplo...
Napisano 07-10-2008 23:42
, przez Hornet91
Witam potrzebuje pomocy w sprawie znalezienia doświadczenia które mógłbym wyznaczymy ciepło właściwe metalu?

Błagam o szybka pomoc:)!!!

najlepiej jak było by ono opisane :)

Z góry dziękuje:)

pozdrawiam alL:)
Doświadczenie w ktorym wyznaczymy cieplo...
Napisano 27-06-2019 09:57:29
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Doświadczenie w ktorym wyznaczymy cieplo...
Napisano 05-02-2013 13:24
Spis użytych przyrządów

· Kalorymetr wodny, wyposażony w mieszadło i termometr. Służy on do pomiarów ilości oddanego lub pobranego przez ciało ciepła. Wykorzystuje się go na przykład do wyznaczania ciepła właściwego.

· Termostat, zbudowany z retorty i naczynia z wodą, oraz palnika gazowego. W retorcie umieszcza się badane ciało, następnie zapala palnik i doprowadza wodę do wrzenia. Para wodna ogrzewa retortę do określonej temperatury.

· Waga szalkowa (do dokładnego ważenia lżejszych ciał)

· Waga sklepowa (do ważenia kalorymetru)

2. Opis wykonywanych czynności

Ważymy na wadze sklepowej kalorymetr z mieszadełkiem, a następnie wypełniamy kalorymetr wodą do połowy objętości i ponownie ważymy całość. Z różnicy wagi możemy obliczyć masę wody w kalorymetrze. Aby ułatwić pomiar możemy odczekać pewien czas, by temperatury wody i kalorymetru się wyrównały. Następnie mierzymy temperaturę wody i zapisujemy.

Badane ciało wykonane z aluminium ważymy i zapisujemy wyniki pomiaru. Następnie ogrzewamy ciało do pewnej temperatury za pomocą termostatu. Po ustaleniu się temperatury, zapisujemy ją. Aby temperatura ciała nie uległa zbytniej zmianie, musimy szybko umieścić ciało w kalorymetrze z wodą. Tam następuje cieplny przepływ energii pomiędzy wodą a aluminium i trwa aż do wyrównania się temperatur obu ciał. Aby przyspieszyć ten proces możemy pomieszać wodę w kalorymetrze po wrzuceniu tam ciała wykonanego z aluminium. Po pewnym czasie, gdy temperatury się wyrównają, możemy zapisać temperaturę końcową.Podczas wykonywania doświadczenia zachodzą trzy procesy:

o metal oddaje ciepło wodzie i kalorymetrowi, oziębiając się od temperatury przed umieszczeniem w kalorymetrze z wodą (tm) do temperatury końcowej (tk).

o woda pobiera ciepło ogrzewając się od temperatury t0 do tk

o kalorymetr również pobiera ciepło, ogrzewając się od temperatury t0 do tk

3. Tabela wyników pomiarowych
Symbole wielkości fizycznych
Q1
Q2
Q3
Cw
Ck
mw
mk
mm
tk
t0
tm


Jednostki
J
J
J


J/kg°C

lub

J/kg*K


J/kg°C

lub

J/kg*K
kg
kg
kg


°C

lub

K


°C

lub

K


°C

lub

K
Q1 – energia oddana przez ciało wykonane z aluminium Q2 – energia pobrana przez wodę Q3 – energia pobrana przez kalorymetr Cw – ciepło właściwe wody Ck – ciepło właściwe kalorymetru mw – masa wody mk – masa kalorymetru mm – masa ciała wykonanego z aluminium tk – temperatura końcowa t0 – temperatura początkowa wody tm – temperatura początkowa ciała wykonanego z aluminium

pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.59