antykoncepcja - Badania epidemiologiczne, na czym one polegają ? to ważne !!

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Zadaj własne pytanie

Badania epidemiologiczne, na czym one ...
Napisano 09-08-2007 14:06
, przez Ewelina19
witam, mam 19 lat i wybrałam zawód fryzjerki, dostałam ze szkoły skierowanie zrobienia badań epidemiologicznych. Na czym one polegają?
Odp: Badania epidemiologiczne, na czym ...
Napisano 22-04-2018 16:23:50
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Odp: Badania epidemiologiczne, na czym ...
Napisano 10-08-2007 10:54
, przez ziomek006
Epidemiologia (z gr. "epi" - na , "demos" - lud, "logos" - słowo, nauka) - nauka badająca wpływ czynników środowiskowych na występowanie chorób w populacji lub wpływających na stan zdrowia ludności.

Osiąga ten cel przez badanie:

rozpowszechnienia chorób, czyli częstości występowania i rozmieszczenia chorób w danej populacji ludzkiej
rozpowszechnienia inwalidztw i ich przyczyn
rozpowszechnienia zgonów i ich przyczyn
Zdobywa te informacje przez pomiar:

pozytywnych mierników stanu zdrowia:
dotyczących rozwoju fizycznego
oceny sprawności fizycznej
ustalenia wskaźnika wydolności
negatywnych mierników stanu zdrowia:
dotyczących chorób
ustalenie zapadalności
ustalenie chorobowości
dotyczących zgonów
ustalenie umieralności
ustalenie śmiertelności
Badania te dotyczą określonych populacji. Z reguły czynnikiem decydującym o określeniu populacji jest:

wiek
miejsce zamieszkania
narażenie na czynniki ryzyka wystąpienia danego schorzenia

Rodzaje badań epidemiologicznych [edytuj]
Badania opisowe zajmujące się grupą pacjentów o podobnej diagnozie. Z uwagi na charakter nie mogą prowadzić do wnioskowania, które można by uogólnić dla całej populacji pacjentów z daną chorobą. Taki rodzaj badań, w którym przenikliwy klinicysta identyfikuje niezwykłą cechę w historii choroby może prowadzić do postawienia nowej hipotezy. Użycie danych z serii badań, może posłużyć do badań analitycznych w celu określenia możliwych czynników sprawczych.

Badania analityczne

kliniczno-kontrolne (retrospektywne), w których wybiera się odpowiednią grupę przypadków o określonym statusie choroby. Pula badanych dzieli się na osoby, które chorują (ich choroba jest jednorodna pod względem nozologicznym) oraz grupę kontrolną, w której choroba nie występuje. Następnie ustala się potencjalne ekspozycje, które mogły wystąpić w przeszłości danej populacji.
kohortowe (prospektywne) selekcjonujące obiekty badań w zależności od stanu ich ekspozycji i zazwyczaj osoby są zdrowe na początku badań. Punktem wyjścia tego badania są określone uwarunkowania środowiska, dla których w obserwacji długofalowej poszukuje się odpowiednich skutków zdrowotnych.
Badania eksperymentalne polegające na celowym i kontrolowanym sterowaniu przyczyną wywołującą zjawiska zdrowotne.

Odp: Badania epidemiologiczne, na czym ...
Napisano 10-08-2007 11:02
, przez dudu21
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia

podajemy linki do stron z których ściągamy informacje!
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.33