antykoncepcja - Terms of trade

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Terms of trade...
Napisano 04-04-2005 19:06
Wyjaśnij pojęcie terms of trade oraz omów jego rodzaje
Mogę Ci pomuc jedynie tak...
Napisano 18-06-2019 08:50:42
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Mogę Ci pomuc jedynie tak...
Napisano 09-05-2005 14:23
Mogę Ci pomuc jedynie tak:

Terms of trade, warunki wymiany, wskaźnik stosowany w ocenie opłacalności handlu zagranicznego, wyrażający relację zachodzących w badanym okresie zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych. Większy od jedności poziom terms of trade oznacza poprawę efektywności handlu zagranicznego, mniejszy od jedności - jej pogorszenie.
Terms of trade mogą odnosić się do całości obrotów handlu zagranicznego danego kraju (łączne terms of trade), do obrotów z poszczególnymi partnerami (dwustronne, bilateralne terms of trade) lub do obrotów w zakresie poszczególnych grup towarowych (np. surowców, płodów rolnych, wyrobów przemysłowych itp.).
Rodzaje term of trace:
a) cenowe (nominalne) - relacja względnych cen dewizowych towarów eksportowanych do zmian względnych cen towarów inportowanych przez dany kraj w określonym czasie.
b) realne (ilościowe) - zmiany ilości towarów (przy nie zmiennej strukturze) jakie musi eksportować dany kraj, aby móc importować określone ilości innych towarów; współczynnik ten dobrze odzwierciedla rzeczywiste zmiany korzyści z wymiany międzynarodowej.
c) czynnikowe - zmiany relacji czynników produkcji zawartych w towarach eksportowanych do zmian czynników produkcji zawartych w towarach importowanych.
W praktyce najczęściej obliczane są cenowe terms of trate, gdyż występują trudności w mierzeniu innych rodzajów tego współczynnika.

Mam nadzieje że pomogłam :)
odpowied...
Napisano 10-02-2012 15:26
, przez anek123
Terms of trade- jest to stosunek w jakim wymieniany jest jeden towar na drugi. Narzędzie umożliwiające badanie zmian relacji cen zachodzących w handlu międzynarodowym. Dochodowe- to relacja cen w eksporcie do zmian cen w imporcie danego kraju skorygowana o zmiany wolumenu eksportu. Towarowe- relacja zmian cen dewizowych w eksporcie do zmian cen dewizowych w imporcie danego kraju. Czynnikowe- towarowe terms of trade ważone indeksem wydajności.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.33